poëtisch ?

Poëzie schept een wereld om je heen.

POËTISCH

Poëzie neemt je op in haar eigen wereld. Soms ver weg van de realiteit en soms wordt de realiteit gezien vanuit een geheel ander perspectief. De wereld van de verbeelding. De sluimering van je eigen innerlijke wereld die wacht op een aanraking, zodat zij zich aan jou bekend kan maken. Als er poëzie in het spel is, is er ook geboorte van iets geheel nieuws.

universum ?

Elk mens kan een eigen universum creëren.

UNIVERSUM

 “The universe resounds wth the joyful cry: I am  – Scriabin –

En dan start de menselijke geest met de creatie van haar eigen universum.
De plek waar je graag vertoeft.

dwalen ?

innerlijke geschriften

de bron van de 10.000 dingen

In zijn boek De Tswang Tse – innerlijke geschriften, reikt Tswang Tse een aantal waarheden aan die ook vandaag actueel zijn. Een aanraking van de innerlijke weg die ik in mijn fotografie een aantal malen heb mogen ontmoeten. Het zwerven langs die Weg, maakt fotografie voor mij tot een gebeurtenis waarbij je ‘de adem inhoudt’.